Träffar

ProAgile AB i samarbete med Squeed Agile är glada att kunna bjuda in till en serie med frukostträffar. Vi riktar oss till ledare i mjukvarubranchen som vill få nya idéer, utbyta erfarenheter och inspireras.

Kanske jobbar du idag som VD, utvecklingschef, teknikchef, linjechef, projektledare, produktägare eller Scrum Master med förbättringsfokus på organisationsnivå.

Varje träff har ett tema och en kort presentation följt av diskussioner i mindre grupper.

Träffar hösten 2017

6 oktober, Är du trött på visioner?

Har du funderat över om ditt företags vision påverkar ert dagliga arbete?
Är det värt tiden att ledningen åker bort i tre dagar och smider ihop en vision? ”Vi ska vara världsledande…”
Vad är en bra vision? Hur kommunicerar man den? Hur får man en vision att fastna?
Kom och diskutera dessa frågor, och många fler, på Agila Ledare!
Jesper Nyström på ProAgile kommer leda oss genom en diskussion kring visioner och nyttan med dem.

Jesper Nyström - ProAgile

Tider

07:30 Frukost och mingel
07:45 Presentation och frågor
08:10 Diskussion och erfarenhetsutbyte
08:55 Återblick inför nästa träff
09:00 Slut


Plats

Hos Squeed:

Packhusplatsen 2, våning 1
Göteborg

3 november,  Agila ska vi vara!

…sade chefen och fortsatte som vanligt. Forskning visar att självbilden hos svenska ledare inte stämmer överens med verkligheten. Därför behöver vi ständigt utmana oss själva i hur vi är som ledare i en agil organisation.

Daniel Wester på Squeed vill visa styrkan i att coacha och bli coachad med hjälp av Toyota Kata.

Daniel Wester

Tider

07:30 Frukost och mingel
07:45 Presentation och frågor
08:10 Diskussion och erfarenhetsutbyte
08:55 Återblick inför nästa träff
09:00 Slut


Plats

Hos Squeed:

Packhusplatsen 2, våning 1
Göteborg

——————————————————————————————————————————————

1 december, Flyter det på?

En instinkt många har är att försöka göra alla så fullbelagda som möjligt. Om alla jobbar för fullt, nog blir flödet snabbt då? Nej, matematiskt fungerar det tvärtom: när alla är upptagna blir hastigheten på flödet nära noll. Den här fredagen spelar vi lite spel tillsammans med Ola Berg på Squeed. Spelen  visar hur flöden faktiskt beter sig och att det är effektivt med lite andrum.

 

Ola Berg

Ola Berg är lean/agil-vägvisare med fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Han arbetar som föreläsare och pedagogisk utbildare och är dessutom erfaren programmerare och systemarkitekt med tonvikt på lättunderhållen kod och testbarhet.

Tider

07:30 Frukost och mingel
07:45 Presentation och frågor
08:10 Diskussion och erfarenhetsutbyte
08:55 Återblick inför nästa träff
09:00 Slut


Plats

Hos Squeed:

Packhusplatsen 2, våning 1
Göteborg