Träffar

aktiviteter
ProAgile AB i samarbete med Squeed AB är glada att kunna bjuda in till en serie med frukostträffar. Vi riktar oss till ledare i mjukvarubranchen som vill få nya idéer, utbyta erfarenheter och inspireras.

Kanske jobbar du idag som VD, utvecklingschef, teknikchef, linjechef, projektledare, produktägare eller Scrum Master med förbättringsfokus på organisationsnivå.

Varje träff har ett tema och en kort presentation följt av diskussioner i mindre grupper.

Träffar hösten 2016

2 september, Facilitering – Tips, tricks och tekniker för samarbete på nästa nivå

Management-gurun Peter Drucker sade att ”Management handlar om att ge personer förmågan att prestera tillsammans”

I de agila arbetssätten blir detta ännu viktigare. De kräver samarbete och kommunikation på en helt annan nivå än tidigare. Teorin kräver självständiga team som snabbt kan reagera på ändrade förutsättningar, ta beslut och lösa problem tillsammans. I praktiken har det visat sig lättare sagt än gjort…ineffektiva möten och workshops äter upp vår tid och skapar missnöje.

En av anledningarna till det är de många automatiska mentala processer vi har i vår hjärna. De gör det ofta svårt för oss att förstå varandra och samarbeta.

Henrik inleder den här sessionen med att gå igenom hur några av de vanligaste processerna ställer till det för oss. Du får också lära dig hur du kan lägga märke till när det sker och rätta till det i några vanliga situationer. Så att din organisation kan bli ännu mer välmående och agil!

I diskussionsdelen delar vi som vanligt med oss till varandra om våra erfarenheter. Hur har t ex du löst upp missförstånd och skapat förutsättningar för samarbete på nästa nivå?

Henrik Berglund

Henrik Berglund från ProAgile har jobbat med utveckling och utvecklingsorganisationer i 20 år. De senaste åtta åren har han i sin roll som agil coach fokuserat på teams, modern produktutveckling och organisationsförändring.

Hans passion är att bidra till att skapa nya fantastiska arbetsplatser och till att utveckla häpnadsväckande nya innovativa produkter.


14 oktober, Effektivt retrospektiv

Denna morgon provar vi en teknik för förbättringsmöten som leder fram till konkreta förbättringsförslag i er organisation. Tekniken är en kombination av Toyota Kata och Derby/Larsen. Problemet vi försöker lösa är ”Hur får vi resten av organisationen mer agil?”

 

Ola Berg

Ola Berg är lean/agil-vägvisare med fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Han arbetar som föreläsare och pedagogisk utbildare och är dessutom erfaren programmerare och systemarkitekt med tonvikt på lättunderhållen kod och testbarhet.


11 november, Förvandla nedifrån

Agila metoder införs ofta på gräsrotsnivå: människorna närmast golvet ser hur man kan samarbeta mer effektivt och så börjar de att pröva. Ibland sprider sig arbetssättet uppåt, men ofta möter det hinder. Kan man förvandla en organisation nedifrån? Vi tittar på några exempel tillsammans och delar med oss av strategier vi använt.

Ola Berg

Ola Berg är lean/agil-vägvisare med fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Han arbetar som föreläsare och pedagogisk utbildare och är dessutom erfaren programmerare och systemarkitekt med tonvikt på lättunderhållen kod och testbarhet.


9 december, Den agila ledarrollen – vad är nästa steg för dig?

En ledarroll i en agil organisation idag är något helt annat än det som fungerade bra för 10 år sedan.

Björn Persson kickar igång sessionen med på en guidad tur där du kan se hur ledarrollen har ändrats så här långt, och hur den förmodligen kommer att fortsätta att ändras de kommande åren.

Undre resan får du en ram för att reflektera över ditt eget agila ledarskap. Hur långt har du kommit? Vart vill du ta ditt ledarskap i framtiden? Vad är nästa steg för dig?

Bjud gärna in din chef till den här sessionen. Ett transformerat ledarskap är nyckeln till att skapa en verkligt välmående och agil organisation!

 

Björn Persson

Björn Persson har jobbat med utveckling och utvecklingsorganisationer i 20 år.
Björn har under de senaste tio åren drivit införandet av Scrum och Agilt i team och på företag i roller som Scrum Master, Agil coach, utbildare samt rådgivare till management.


Tider

07:30 Frukost och mingel
07:45 Presentation och frågor
08:10 Diskussion och erfarenhetsutbyte
08:55 Återblick inför nästa träff
09:00 Slut


Plats

Hos Squeed:

Södra Larmgatan 4
Göteborg