Träffar

ProAgile AB i samarbete med Squeed AB är glada att kunna bjuda in till en serie med frukostträffar. Vi riktar oss till ledare i mjukvarubranchen som vill få nya idéer, utbyta erfarenheter och inspireras.

Kanske jobbar du idag som VD, utvecklingschef, teknikchef, linjechef, projektledare, produktägare eller Scrum Master med förbättringsfokus på organisationsnivå.

Varje träff har ett tema och en kort presentation följt av diskussioner i mindre grupper.

Träffar våren 2017

21 april, Volvo Car Retail Solution: Engangemang och resultat genom att införa produktteam

Volvo Car Retail Solution har under 2016 och framåt gjort en spännande agil resa. I den Här sessionen berättar Thom Birkeland från VCRS erfarenheter från

 

  • Bakgrund och orsak till vår agila resa
  • Uppstarten av den agila resan: Vilka delar av bolaget var med från början
  • Strategier för utbildning och coaching
  • Hur gjorde vi sen för att få med övriga delar av bolaget tex Produktion och Marknad
  • Hur långt har vi kommit med Contionous Deployment
  • Skalning av Scrum och beroenden mellan team
  • Utmaningar

 

Björn Persson

Björn Persson har jobbat med utveckling och utvecklingsorganisationer i 20 år.
Björn har under de senaste tio åren drivit införandet av Scrum och Agilt i team och på företag i roller som Scrum Master, Agil coach, utbildare samt rådgivare till management.

Thom Birkeland

R&D Director at Volvo Car Retail Solutions AB


Tider

07:30 Frukost och mingel
07:45 Presentation och frågor
08:10 Diskussion och erfarenhetsutbyte
08:55 Återblick inför nästa träff
09:00 Slut


Plats

Hos Squeed:

Södra Larmgatan 4
Göteborg