Tidigare träffar

Träffar hösten 2017

08 september Det konkreta agila ledarskapet – hur man får skapar fantastiska självorganiserade teams!

De förutsättningar som skapas av en organisations ledare avgör till ca 90% hur dess självorganiserande team fungerar. Det hävdar en av de ledande forskarna på teams, Richard Hackman.

I den här sessionen leder Henrik Berglund från ProAgile en övning där deltagarna får jobba sig igenom de faktorer som behöver sättas på plats för att få självorganisation på en nivå utöver det vanliga. Intressant nog handlar det varken om personlighetsanalyser eller teambuilding med diverse lekar.

Du kommer ut från sessionen med konkreta idéer på vad du och din organisation behöver göra för att ta nästa steg mot ännu bättre teams/självorganisation.

Henrik Berglund

Henrik Berglund har jobbat med utveckling och utvecklingsorganisationer i 20 år. De senaste sju åren har han i sin roll som agil coach fokuserat på teams, modern produktutveckling och organisationsförändring.

Hans passion är att bidra till att skapa nya fantastiska arbetsplatser och till att utveckla häpnadsväckande nya innovativa produkter.

 

Träffar våren 2017

21 april, Volvo Car Retail Solution: Engangemang och resultat genom att införa produktteam

Volvo Car Retail Solution har under 2016 och framåt gjort en spännande agil resa. I den Här sessionen berättar Thom Birkeland från VCRS erfarenheter från

 • Bakgrund och orsak till vår agila resa
 • Uppstarten av den agila resan: Vilka delar av bolaget var med från början
 • Strategier för utbildning och coaching
 • Hur gjorde vi sen för att få med övriga delar av bolaget tex Produktion och Marknad
 • Hur långt har vi kommit med Contionous Deployment
 • Skalning av Scrum och beroenden mellan team
 • Utmaningar

Björn Persson

Björn Persson har jobbat med utveckling och utvecklingsorganisationer i 20 år.
Björn har under de senaste tio åren drivit införandet av Scrum och Agilt i team och på företag i roller som Scrum Master, Agil coach, utbildare samt rådgivare till management.

Thom Birkeland

R&D Director at Volvo Car Retail Solutions AB

Träffar våren 2016

29 jan, Mötas på distans?

När man arbetar i team som sitter på olika orter behöver man mötas med hjälp av tekniska hjälpmedel. Vad behöver man tänka på då? Vi har bjudit in en av författarna till boken Distansmöten, som kommer att berätta för oss vad som är viktigt att tänka på. Författaren kommer att medverka på distans.

Ola Berg från Sqeed faciliterar sessionen.

 

Ola Berg

Ola Berg är lean/agil-vägvisare med fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Han arbetar som föreläsare och pedagogisk utbildare och är dessutom erfaren programmerare och systemarkitekt med tonvikt på lättunderhållen kod och testbarhet.


4 mars, TeliaSonera – Ett lyckat agilt arbete i en väldigt stor organisation!

Träffens tema är agila förbättringsresor.

Thomas Alm och Beatrice Elwing inleder träffen med att berätta om sin framgångsrika förbättringsresa på Telia Sonera. Några saker de kommer att ta upp är hur de lyckats skapa en agil finansieringsmodell, hur affärssidan börjat tänka agilt och hur de jobbat med kulturförändringen och sitt ledarskap.

 


15 april, Metrics, KPIer, och andra siffror.

Metrics, KPIer, och andra siffror.
– Mäter ni det ni tror att ni mäter?

I de flesta organisationer uppstår en önskan att mäta vad som produceras. Oftast kommer den önskan från någon annan än den som producerar. Men vad händer egentligen med det vi mäter? Och hur kan vi mäta bättre?
Välkommen till en praktisk workshop i mätetal!

Björn Persson från ProAgile guidar oss genom sessionen.

 


27 maj, Sociokrati 3.0

Ola Berg guidar oss i denna session som handlar om Sociokrati 3.0, ett sätt att organisera sin verksamhet som ger hög delaktighet hos medarbetarna och som av sig självt (!) löpande anpassas till förändrade omständigheter.

 

Ola Berg

Ola Berg är lean/agil-vägvisare med fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Han arbetar som föreläsare och pedagogisk utbildare och är dessutom erfaren programmerare och systemarkitekt med tonvikt på lättunderhållen kod och testbarhet.

Träffar våren 2015

30 januari, Agila affärer: Möjligheter, utmaningar och nästa steg

Idag har många team kommit en bit på vägen mot agil leveransförmåga.
Många av er känner kanske fortfarande av begränsningar. Det kan handla om affärsmodeller, kontrakt, budgetar och krav på att leverera mer än kapaciteten räcker till.

Hur går vi då mot mer affärsnytta? Efter sessionen vet du vad du kan göra som nästa steg.

Bilder från presentationen

Björn Persson

Björn Persson har jobbat med utveckling och utvecklingsorganisationer i 20 år.
Björn har under de senaste tio åren drivit införandet av Scrum och Agilt i team och på företag i roller som Scrum Master, Agil coach, utbildare samt rådgivare till management.


20 mars, Mätningar och nyckeltal

Inom den agila rörelsen finns ibland ett motstånd mot att mäta saker. Samtidigt vill vi veta om det vi gör leder oss framåt. Vilka är farorna med att mäta och försöka styra på nyckeltal, men också: vilka framgångsrika angreppssätt har folk provat?

 

Ola Berg

Ola Berg är lean/agil-vägvisare med fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Han arbetar som föreläsare och pedagogisk utbildare och är dessutom erfaren programmerare och systemarkitekt med tonvikt på lättunderhållen kod och testbarhet.


8 maj, Hur ändras rollerna i agila organisationer?

I Scrum är allt enkelt med tre tydligt avgränsade roller. I praktiken brukar det inte se ut så. Det finns fortfarande linjechefer, projektledare, PMO, styrgrupper, mm mm

I dagens session diskuterar vi roller. Vad är lämpligt att justera? Vilka lösningar är vanliga i praktiken? Vad ligger längre fram på resan?

 

Henrik Berglund

Henrik Berglund har jobbat med utveckling och utvecklingsorganisationer i 20 år. De senaste sju åren har han i sin roll som agil coach fokuserat på teams, modern produktutveckling och organisationsförändring.

Hans passion är att bidra till att skapa nya fantastiska arbetsplatser och till att utveckla häpnadsväckande nya innovativa produkter.


14 november: Lönesättning i agila organisationer

De vanligaste modellerna för lönesättning har nackdelar som allvarligt försämrar prestandan och trivseln i agila organisationer.

I den här sessionen diskuterar Henrik Berglund vad som behöver ändras och varför. Från sessionen får ni med er en idé om hur lösningen bör byggas upp. Vi går också igenom exempel på organisationer som har löst det på olika sätt.

Bilder från presentationen

Henrik Berglund

Henrik Berglund har jobbat med utveckling och utvecklingsorganisationer i 20 år. De senaste sju åren har han i sin roll som agil coach fokuserat på teams, modern produktutveckling och organisationsförändring.

Hans passion är att bidra till att skapa nya fantastiska arbetsplatser och till att utveckla häpnadsväckande nya innovativa produkter.


24 oktober: Hur vet vi att vi blir bättre?

De flesta av oss jobbar med olika förbättringsinitiativ baserat på idéer från agilt tänk. Men hur vet vi om de saker vi testar verkligen förbättrar det som är viktigt för oss: vinst, kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet mm?

I den här sessionen visar Björn Persson sätt att mäta var vi står och hur vi kan utvärdera vad vi skall satsa på framöver.

Bilder från presentationen

Björn Persson

Björn Persson har jobbat med utveckling och utvecklingsorganisationer i 20 år.
Björn har under de senaste tio åren drivit införandet av Scrum och Agilt i team och på företag i roller som Scrum Master, Agil coach, utbildare samt rådgivare till management.


19 september: Agil förutsägbarhet

Hur uppnår man förutsägbarhet – vad leder till att våra resultat blir förutsägbara, och vad står i vägen? Inom vilket område är förutsägbarhet intressant, eller relevant?

Vi tittar på några mekanismer vi kan tillämpa för att nå förutsägbarhet, och jämför agilt med vattenfall.


10 april: De agila ledarskapen – ett kort referat

Först försökte vi ringa in vad ledarskap är: något som framförallt äger rum inuti den som följer en ledare. Psykologiskt har vi två grundlägen: approach – ett nyfiket utforskande; och avoid – ett snabbt och räddhågset undandragande. Av överlevnadsskäl är vi snabbare att dra oss undan än nyfiket röra oss framåt.

Faktorer som triggar vårt undandragande är bl a:

 • osäkerhet i fråga om inflytande, beslutsordning, och tillvarons förutsägbarhet
 • oklara gruppgränser och upplevd orättvisa
 • att man är trängd och inte har tillräcklig rörelsefrihet

Se (googla) ”David Rock + SCARF” för lite mer input.

Faktorer som triggar vårt nyfikna utforskande är bl a möjlighet att bli bra på det vi gör, handlingsfrihet, och att vi upplever vårt bidrag som meningsfullt för ett högre syfte. Dessutom drivs vi av att få tillhöra en grupp, och av att kunna bibehålla en positiv självbild.

Googla ”Daniel Pink + Autonomy, Mastery, Purpose” för mer information om inre individuella motivatorer samt ”Matt Lieberman + Social” om vår strävan efter grupptillhörighet och god självbild.

De agila metoderna bygger ofta på att hyfsat självstyrande små arbetsgrupper av experter på ett smidigt och ganska egalitärt och demokratiskt sätt fattar många bra beslut kring hur man ska leverera värde. För att nå dit måste vissa förutsättningar vara uppfyllda.

Först och främst måste varje grupp ha ett tydliggjort syfte. I agilt och lean skapar man en funktion vars enda syfte är att tydliggöra vad som är värdeskapande. Scrums produktägare är exempel på en sådan chefsroll, en operativ figur som alltid ska kunna visa laget vad som behöver uppnås. I en större verksamhet är det nödvändigt med en välfungerande lite större organisation för att detta ska ske: ofta behöver man integrera sälj och kravfångningsverksamheten till exempel, och ha en välfungerande strategisk utvecklingsledning på plats. Böcker som t ex Dean Leffingwells ”Agile Software Requirements” kan vara god hjälp, även om man bör akta sig för byråkratin som finns i hans storskaliga ramverk ”SAFe”.

Sedan måste det finnas tydliga och rimliga ramar inom vilka laget får lov att självorganisera sig. Utan ett tydligt mandat blir alla beslut ångestfyllda, och det omöjliggör ett smidigt gemensamt beslutsfattande. Det är typiskt linjeorganisationen som ska besluta om, och synliggöra dessa ramar.

Utan det tydliga målet och de tydliga ramarna på plats så blir tillvaron otrygg och våra ”avoid”-mekanismer slår till. Då går det inte att skapa något rimligt agilt team. Men med dessa hygienfaktorer på plats finns förutsättningarna.

För att realisera förutsättningarna behövs ett tredje slags ledarskap: ett coachande som genom undervisning och facilitering gör alla medvetna om vad som pågår och vad som blockerar. I Scrum är det typiskt scrum mastern som står för detta, medan det i mer renodlade leanverksamheter är linjechefen som både sätter ramarna genom sina beslut OCH coachar fram självorganisation.

När dessa saker finns på plats, så kommer med största sannolikhet utvecklingen inom teamet emot den fjärde sortens ledarskap att uppstå naturligt: den goda spontanordningen. I den mån problem uppstår KAN det bero på individuella egenheter och motsättningar inom teamet, och det är något som linjeorganisationen i så fall får ta tag i, men orsaker till problem kan oftast spåras till brister i de andra ledarskapen: otydlig målbild, otydliga ramar, och otillräckligt stöd. Omständigheter betyder ofta mer för vårt beteende än personliga egenskaper.


13 mars 2014: Slut på planerandet och rapporterandet – Nu är vi agila

I många organisationer är budgetar, planering, rapportering och KPI:er välkända koncept med inarbetade rutiner. När man börjar resan mot mer agilitet brukar det ofta gnissla en hel del mellan de delar som vill vara mer agila och en organisation som tillämpar traditionella metoder för den mer långsiktiga och övergripande styrningen. Lösningen är knappast att bara kasta allt gammalt överbord. Att behålla allt som det är fungerar inte heller. I den här sessionen utforskar vi situationen och visar ett antal möjliga lösningar. Som vanligt blir det först en kort presentation, ca 20 min, och sedan ägnar vi större delen av sessionen till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Bilder från presentationen

Boktips

 

Henrik Berglund

Henrik Berglund har jobbat med utveckling och utvecklingsorganisationer i 20 år. De senaste fem åren har han i sin roll som agil coach fokuserat på teams, modern produktutveckling och organisationsförändring.
Hans passion är att bidra till att skapa nya fantastiska arbetsplatser och till att utveckla häpnadsväckande nya innovativa produkter.

22 okt 2013, Hur går man från årlig release till kontinuerlig leverans?

Google, Netflix, Flickr och andra kända företag levererar sina produkter många gånger om dagen. Kan tätare leveranser ge en konkurrensfördel även för din organisation?

I så fall kan du här få träffa Fredrik Wendt som pratar om hur man från ett ledningsperspektiv kan hjälpa en utvecklingsorganisation ta till sig de nya tekniska färdigheter som gör det möjligt att nå dit.

Bilder från övningen  Artikel: Continuous Delivery – The Value Proposition

Fredrik Wendt

Fredrik Wendt är agil systemutvecklare från Squeed som undervisar, talar och håller workshops inom bl a testdriven utveckling (TDD), continuous integration, refactoring och clean code. De senaste senaste åren har han jobbat med att utveckla flera team från olika företag i Göteborgsregionen. Fredrik drivs av att se människor – individuellt och i grupp – växa och utvecklas.

19 sept 2013, Hur blir man en agil organisation?

Många organisationer försöker idag bli “agila” för att lösa diverse problem man upplever. De praktiska resultaten är dock blandade…

I den här sessionen pratar vi om vad det är det som avgör om en ”agil transformation” lyckas eller inte. Vi går igenom hur man gör i praktiken och ställer den grundläggande frågan om det här egentligen är något som ni vill göra. Statistiskt sett så är svaret förmodligen nej…

Bilder från presentationen

Henrik Berglund

Henrik Berglund har jobbat med utveckling och utvecklingsorganisationer i 20 år. De senaste fem åren har han i sin roll som agil coach fokuserat på teams, modern produktutveckling och organisationsförändring.
Hans passion är att bidra till att skapa nya fantastiska arbetsplatser och till att utveckla häpnadsväckande nya innovativa produkter.

Boktips

Retrospektiv

Vi hade en kort plus/delta övning på slutet för att få bästa möjliga upplägg vid nästa träff:

Plus:

 • Bilder på blädderblock
 • Träffa personer från andra företag
 • Få nya tankar
 • Bra föreläsning
 • Bra om agilt/kultur

Delta:

 • Ha mer kaffe klart för att komma igång snabbare om få mer diskusisontid
 • Bullernivå i lokalen.

23 maj 2013, Hur får man självorganiserande team att fungera?

Självorganiserande team finns idag i många organisationer. Ofta i form av Scrum-team på utvecklingssidan och ibland även i ledningsgruppen. I den här sessionen går vi igenom hur du som ledare konkret kan skapa förutsättningar för att få det att fungera riktigt bra. Mycket är nytt jämfört med traditionell teambuilding.

Bilder från presentationen

Henrik Berglund

Henrik Berglund har jobbat med utveckling och utvecklingsorganisationer i 20 år. De senaste fem åren har han i sin roll som agil coach fokuserat på teams, modern produktutveckling och organisationsförändring.
Hans passion är att bidra till att skapa nya fantastiska arbetsplatser och till att utveckla häpnadsväckande nya innovativa produkter.

Retrospektiv

Vi hade en kort plus/delta övning på slutet för att få bästa möjliga upplägg vid nästa träff:

Plus:

 • Bra, lagom lång presentation
 • Gruppdiskussioner

Delta:

 • Skapa ännu mer tid för gruppdiskussioner. För att hinna diskutera mer och/eller för att knyta ihop diskussionen på slutet med alla grupper tillsammans.

Vi prövar nästa gång att ta frukosten vid borden i ”föreläsningssalen”. Man slår sig ner direkt när man kommer, äter frukost och bekantar sig med de andra vid bordet. Vi drar sen igång presentationen lite tidigare, 07:45